නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

KitchenCraft Latte / Macchiato Set - KCLXLATTESET

KitchenCraft Latte / Macchiato Set - KCLXLATTESET

නිතිපතා මිල Rs 4,400.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,400.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Featuring a durable handle for a secure grip, the KitchenCraft Latte / Macchiato Set is perfect for enjoying the rich taste of lattes, mochas, cappuccinos, and hot chocolate. The 275 ml glass is ideal for any of your hot beverages and comes gift boxed for easy gifting.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Latte / Macchiato Set - KCLXLATTESET
KitchenCraft Latte / Macchiato Set - KCLXLATTESETKCLXLATTESET
KitchenCraft Latte / Macchiato Set - KCLXLATTESETKCLXLATTESET
Rs 4,400.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 4,400.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700