නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

KitchenCraft Latte Cups Double Walled Glass - CA880000

KitchenCraft Latte Cups Double Walled Glass - CA880000

නිතිපතා මිල Rs 4,370.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,370.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

These KitchenCraft Latte Cups are the perfect choice for coffee lovers. Crafted from heat-resistant borosilicate glass with a double-walled design, they insulate coffee while keeping the exterior comfortable to the touch. The smoothly curved shape fits into the hand, providing an ideal drinking experience, while the design allows you to visually appreciate the rich colors of the coffee. Make your next latte experience stunning with this set.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න