නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 8 Cup - KCLXCAFE8POLY

KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 8 Cup - KCLXCAFE8POLY

නිතිපතා මිල Rs 14,550.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 14,550.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew the perfect cup of coffee with KitchenCraft's Glass Cafetiere. Its stainless steel filter, secondary integral lid strainer, and heat-resistant borosilic glass help capture the flavorful essential oils of your favorite grinds, for a delicious and rich cup of your favorite blend. This unbreakable 8-cup cafetiere is housed in a durable plastic holder and designed to provide an optimal temperature and timing for an outstanding cup of coffee.

Features & Benefits

  • Filter and plunger are hand wash only
  • Glass jug and polypropylene holder are dishwasher safe
  • Unbreakable jug

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න