නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 3 Cup - KCLXCAFE3POLY

KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 3 Cup - KCLXCAFE3POLY

නිතිපතා මිල Rs 9,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 9,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Savor the perfect cup of coffee with this KitchenCraft Glass Cafetiere. The reusable stainless steel filter and integral lid strainer work with the heat resistant borosilic glass to extract full flavor from your ground coffee, while the unbreakable jug and durable plastic holder offer superior durability. Enjoy superior coffee with every use.

Features & Benefits

  • Filter and plunger are hand wash only
  • Glass jug and polypropylene holder are dishwasher safe
  • Unbreakable jug

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 3 Cup - KCLXCAFE3POLY
KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 3 Cup - KCLXCAFE3POLYKCLXCAFE3POLY
KitchenCraft Glass Cafetiere With Polypropylene Holder 3 Cup - KCLXCAFE3POLYKCLXCAFE3POLY
Rs 9,800.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 9,800.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700