නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Etched Cutlery Set 16 Piece - C000113

KitchenCraft Etched Cutlery Set 16 Piece - C000113

නිතිපතා මිල Rs 18,800.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 18,800.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This beautiful cutlery set from Katie Alice features an engraved floral design that creeps prettily across the front and back of each piece.

They are then finished at the bottom with a lace design that can also be seen on our Wild Apricity collection and etched glassware. The polished stainless steel finish looks stylish enough for special occasions while also being durable  enough for everyday use.

  • Made from 18/10 stainless steel.
  • Engraved floral detailing.
  • 16 piece, 4 person setting. 4 knives, 4 forks, 4 dessert spoons and 4 teaspoons.
  • Vintage Inspired.
  • Hand-wash only.
  • Comes in a pretty gift box.
  • Compliments all the Katie Alice collections.
  • Vintage inspired.
  • Designed in England by Katie Alice.
Knife 23.2cm
Fork 20.2cm
Dessert Spoon 20.5cm
Teaspoon 14cm
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Etched Cutlery Set 16 Piece - C000113
KitchenCraft Etched Cutlery Set 16 Piece - C000113C000113
KitchenCraft Etched Cutlery Set 16 Piece - C000113C000113
Rs 18,800.00/ea
Rs 0.00
Rs 18,800.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700