නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Espresso Maker 12cups - ITAL12CUP

KitchenCraft Espresso Maker 12cups - ITAL12CUP

නිතිපතා මිල Rs 18,090.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 18,090.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew delicious espresso coffee at home with the KitchenCraft ITAL12CUP Espresso Maker. Designed with a traditional Italian style, this stove top maker allows you to brew up to 12 cups of superior-tasting coffee in minutes. Its pressurized brewing system forces high-pressure water through ground coffee for a fuller roasted flavour, providing an exceptional full-bodied coffee taste. This Moka pot features a long-lasting, high-temperature silicone gasket that's suitable for all heat sources except induction.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Espresso Maker 12cups - ITAL12CUP
KitchenCraft Espresso Maker 12cups - ITAL12CUPITAL12CUP
KitchenCraft Espresso Maker 12cups - ITAL12CUPITAL12CUP
Rs 18,090.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 18,090.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700