නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup - KCLXDWTCUP2

KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup - KCLXDWTCUP2

නිතිපතා මිල Rs 9,830.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 9,830.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Enjoy your favorite drinks hot or cold with KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup. Featuring a double wall insulation to keep drinks at the optimal temperature while preventing outside condensation, this glass is perfect for a variety of beverages. With a secure grip and a heat-resistant design, enjoy your warm drinks without worry!


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup - KCLXDWTCUP2
KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup - KCLXDWTCUP2KCLXDWTCUP2
KitchenCraft Double Walled Tea Glass Cup - KCLXDWTCUP2KCLXDWTCUP2
Rs 9,830.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 9,830.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700