නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 6

KitchenCraft Double Walled Glass Tumblers - KCLXDWTUMB

KitchenCraft Double Walled Glass Tumblers - KCLXDWTUMB

නිතිපතා මිල Rs 5,290.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,290.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Le'Xpress's Double Walled Glass Tumblers are the perfect choice for all hot and cold beverages. Insulated, double walled construction ensures cold drinks stay cold and hot drinks stay hot, while also protecting your hands from excessive heat or cold. Both stylish and functional, these glasses are ideal for daily use at home.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Double Walled Glass Tumblers - KCLXDWTUMB
KitchenCraft Double Walled Glass Tumblers - KCLXDWTUMBKCLXDWTUMB
KitchenCraft Double Walled Glass Tumblers - KCLXDWTUMBKCLXDWTUMB
Rs 5,290.00/ea
Rs 0.00
විකිණී හමාරයි
Rs 5,290.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700