නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Coffee Filter Unbleached - PAPFILUB

KitchenCraft Coffee Filter Unbleached - PAPFILUB

නිතිපතා මිල Rs 2,130.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,130.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew the perfect cup of coffee with the KitchenCraft Coffee Filter Unbleached- PAPFILUB. Thanks to their taste-free and odour-free unbleached finish, and certified dioxin-free and chlorine-free paper, these durable, biodegradable coffee filters will ensure a smooth, pure flavor every time. The set includes 100 sheets, so you can enjoy many cups of fresh coffee. Ideal for use with a variety of coffee machines and pour over coffee makers.


No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න