නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Coffee Filter and Measuring Spoon Set- KCCOFFEESET

KitchenCraft Coffee Filter and Measuring Spoon Set- KCCOFFEESET

නිතිපතා මිල Rs 3,300.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,300.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew the perfect cup of coffee with the KitchenCraft Coffee Filter and Measuring Spoon Set. The Le'Xpress durable plastic filter with a fine mesh insert allows filtered coffee to drip through, delivering full-bodied flavor with no loss. Included is a 1-cup coffee measuring spoon for precision brewing. Create café-style coffee without the hassle of a cafetiere.No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න