නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

KitchenCraft Classic Espresso Maker 3 Cup Polished - ES000001

KitchenCraft Classic Espresso Maker 3 Cup Polished - ES000001

නිතිපතා මිල Rs 9,400.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 9,400.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

Brew rich and luxurious espresso with the KitchenCraft Classic Espresso Maker. Constructed in aluminum with a polished finish and ergonomic handle, this 3-cup stove top pot is sure to impress. Replacement funnels and filters are available, making this an investment for the kitchen. Available in 4 attractive colors.


 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න