නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

KitchenCraft Adjustable Measuring Spoon - CWBRADSPDISP36

KitchenCraft Adjustable Measuring Spoon - CWBRADSPDISP36

නිතිපතා මිල Rs 1,750.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

This innovative slide design includes measures for ½ Tsp. up to 1 Tbsp. all-in-one space-saving gadget. The silicone slide bar moves effortlessly up to adjust the measure while the narrow body fits inside most spice jars to easily scoop up the desired amount.

Available in the key Colourworks colours, this adjustable measuring spoon can be coordinated with a range of other items in the Colourworks range, allowing you to mix, match and coordinate your kitchen in a striking array of colours.

Features & Benefits

  •  Dishwasher safe
  •  Measures : ½ Tsp. / 1 Tsp. / ½ Tbsp. / 1 Tbsp.
  •  Fits in most spice jars
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
KitchenCraft Adjustable Measuring Spoon - CWBRADSPDISP36
KitchenCraft Adjustable Measuring Spoon - CWBRADSPDISP36CWBRADSPDISP36
KitchenCraft Adjustable Measuring Spoon - CWBRADSPDISP36CWBRADSPDISP36
Rs 1,750.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,750.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700