නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540

Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540

නිතිපතා මිල Rs 27,210.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 27,210.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

KPHH854018S - Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

PHH854024S - කිච් චතුරශ්‍රය පැතලි අදින්න හසුරුව, ප්‍රමාණය 600mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

KPHH854036S - Kich Square Flat Pull Handle, ප්‍රමාණය 900mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540
450 මි.මීKPHH854018S
450 මි.මීKPHH854018S
Rs 27,210.00/ea
Rs 0.00
Rs 27,210.00/ea Rs 0.00
Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540
මිලිමීටර් 600KPHH854024S
මිලිමීටර් 600KPHH854024S
Rs 36,280.00/ea
Rs 0.00
Rs 36,280.00/ea Rs 0.00
Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540
900 මි.මීKPHH854036S
900 මි.මීKPHH854036S
Rs 52,970.00/ea
Rs 0.00
Rs 52,970.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700