නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

EuroArt ද්විත්ව පැති යතුර සහ යතුර, ප්‍රමාණය 70mm, සැටින් නිකල් සහ පෞරාණික පිත්තල නිමාව - CYD270

EuroArt ද්විත්ව පැති යතුර සහ යතුර, ප්‍රමාණය 70mm, සැටින් නිකල් සහ පෞරාණික පිත්තල නිමාව - CYD270

නිතිපතා මිල Rs 5,580.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,580.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
වර්ණ

CYD 270 AB - Euroart AB Finish 70mm යතුර සහ යතුරු සිලින්ඩර SNP

CYD 270 SN - Euroart SN Finish 70mm යතුර සහ යතුරු සිලින්ඩර 3 යතුරු S

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න