නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

ජයනා කිචන් ඩිෂ් ගබඩා රාක්කය, ස්ථර 02 සහ 03, උස 435 සහ 645 මි.මී., මල නොබැඳෙන වානේ - JYNG30402

ජයනා කිචන් ඩිෂ් ගබඩා රාක්කය, ස්ථර 02 සහ 03, උස 435 සහ 645 මි.මී., මල නොබැඳෙන වානේ - JYNG30402

නිතිපතා මිල Rs 18,250.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 18,250.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Type

ජයනා ගබඩා රාක්ක මුළුතැන්ගෙයි සංවිධායක පිඟන් රාක්ක

JYNG30402-2 - 2 ස්ථර, මානය D275xW575xH435mm

JYNG30402-3 - 3 ස්ථර, මානය D275xW575xH645mm


සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න