නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Hettich INNO TECH DRAWER - HT924320200

Hettich INNO TECH DRAWER - HT924320200

නිතිපතා මිල Rs 26,160.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 26,160.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
HT 924320200 - Hettich 470mm කළු වර්ණ Innotech සහ Quadro Railing
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich INNO TECH DRAWER - HT924320200
Hettich INNO TECH DRAWER - HT924320200HT924320200
Hettich INNO TECH DRAWER - HT924320200HT924320200
Rs 26,160.00/ea
Rs 0.00
Rs 26,160.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700