නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Higold Shearer Style 4.0 Seasoning Pull Out Basket-Cabine 300mm & 450mm - HG30627

Higold Shearer Style 4.0 Seasoning Pull Out Basket-Cabine 300mm & 450mm - HG30627

නිතිපතා මිල Rs 38,340.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 38,340.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

HG306271L

HIGOLD Shearer Style 4.0 Seasoning Pull Out Basket Soft Closing

- කැබිනට් 300 මි.මී

- නිෂ්පාදන ප්රමාණය 245x465x555MM

- බර ධාරිතාව 30KG

HG306274

HIGOLD Shearer Style 4.0 Seasoning Pull Out Basket Soft Closing

- කැබිනට් 450 මි.මී

- නිෂ්පාදන ප්රමාණය 395x465x555MM

- බර ධාරිතාව 30KG

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න