නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

HIGOLD සින්ක් උපාංග ප්‍රතිප්‍රමාණ කළ හැකි පහළ ජාලකය - HG957022+HG982225

HIGOLD සින්ක් උපාංග ප්‍රතිප්‍රමාණ කළ හැකි පහළ ජාලකය - HG957022+HG982225

නිතිපතා මිල Rs 7,910.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,910.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
HIGOLD -Bottom Grid 957022 සින්ක් සඳහා, නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය - 770*440*30 මි.මී.
සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න