නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 3

Hettich Spata Zinc Stainless Steel Look Knob - HT911343600

Hettich Spata Zinc Stainless Steel Look Knob - HT911343600

නිතිපතා මිල Rs 740.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 740.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • Length:30 mm
  • Material:Zinc
  • Finish : Stainless Steel Look
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich Spata Zinc Stainless Steel Look Knob - HT911343600
Hettich Spata Zinc Stainless Steel Look Knob - HT911343600HT911343600
Hettich Spata Zinc Stainless Steel Look Knob - HT911343600HT911343600
Rs 740.00/ea
Rs 0.00
Rs 740.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700