නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Sensys 8631i Hinge With Opening Angle 95°, Integrated Silent System In Obsidian Black - HT9090967+93080380

Hettich Sensys 8631i Hinge With Opening Angle 95°, Integrated Silent System In Obsidian Black - HT9090967+93080380

නිතිපතා මිල Rs 8,480.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 8,480.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT9090967+93080380 - Hettich Sensys 8631i, obsidian black, overlay door 32mm door thick, opening angle 95° with Black Plate - Pair

 • Sensys thick door hinge, door thickness up to 32 mm
 • With integrated Silent System, with self closing feature (Sensys 8631i)
 • Quality classification under EN 15570, Level 2
 • Opening angle 95°
 • For door thickness 15 - 32 mm
 • Door mounting option overlay
 • Drilling pattern TH 52 x 5,5 mm
 • Cup depth 12.8 mm
 • Installation for screwing on
 • Integrated overlay adjustment +2 mm / -2 mm
 • Integrated depth adjustment +3 mm / -2 mm
 • Height adjustment at mounting plate
 • Steel in obsidian black
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න