නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Risano Zinc Matt Black & Stainless-Steel Look Handle - HT9132290

Hettich Risano Zinc Matt Black & Stainless-Steel Look Handle - HT9132290

නිතිපතා මිල Rs 10,970.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 10,970.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • Length:688 mm
  • Hole to Hole Distance:332.5 mm
  • Material:Zinc
  • Finish : Matt Black & Stainless Steel Look
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich Risano Zinc Matt Black & Stainless-Steel Look Handle - HT9132290
Hettich Risano Zinc Matt Black & Stainless-Steel Look Handle - HT9132290HT9132290
Hettich Risano Zinc Matt Black & Stainless-Steel Look Handle - HT9132290HT9132290
Rs 10,970.00/ea
Rs 0.00
Rs 10,970.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700