නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Hettich Ravello Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113470

Hettich Ravello Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113470

නිතිපතා මිල Rs 3,010.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,010.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • Length of Handle : 240mm
  • Hole to Hole Distance : 224mm
  • Material : Zinc
  • Finish : Stainless Steel Look
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich Ravello Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113470
Hettich Ravello Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113470HT9113470
Hettich Ravello Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113470HT9113470
Rs 3,010.00/ea
Rs 0.00
Rs 3,010.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700