නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Hettich Bola Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113480

Hettich Bola Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113480

නිතිපතා මිල Rs 2,245.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,245.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • Length of Handle : 135mm
  • Hole to Hole Distance : 128mm
  • Material : Zinc
  • Finish : Stainless Steel Look
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Hettich Bola Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113480
Hettich Bola Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113480HT9113480
Hettich Bola Zinc Stainless Steel Look Handle - HT9113480HT9113480
Rs 2,245.00/ea
Rs 0.00
Rs 2,245.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700