නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

VRH Hand Shower Body & Holder, ABS ප්ලාස්ටික් අඟල් 2.5 නම්‍යශීලී හෝස් 1.5m PVC තාප ප්ලාස්ටික් - FJHOF.C14CJZ

VRH Hand Shower Body & Holder, ABS ප්ලාස්ටික් අඟල් 2.5 නම්‍යශීලී හෝස් 1.5m PVC තාප ප්ලාස්ටික් - FJHOF.C14CJZ

නිතිපතා මිල Rs 2,970.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,970.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
VRH (HOY) හෑන්ඩ් ෂවර් කට්ටලය නම්‍යශීලී හෝස්, රඳවනය
සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න