නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SS

කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SS

නිතිපතා මිල Rs 3,680.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,680.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • මිලිමීටර් 45 මෝටිස් අර්ධ පින් සිලින්ඩරය
  • එක් පැත්තක යතුර
  • [ගිනි අගය - BSEN 1634 : 1 : 2000 සහතිකය]

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න