නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SS

කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SS

නිතිපතා මිල Rs 2,909.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,909.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
  • මිලිමීටර් 45 මෝටිස් අර්ධ පින් සිලින්ඩරය
  • එක් පැත්තක යතුර
  • [ගිනි අගය - BSEN 1634 : 1 : 2000 සහතිකය]

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SS
කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SSKPCHKS70SS
කිච් අර්ධ සිලින්ඩර් එක පැත්තක යතුර, ප්‍රමාණය 45mm, පිත්තල සැටින් නිමාව -KPCHKS70SSKPCHKS70SS
Rs 2,909.99/ea
Rs 0.00
Rs 2,909.99/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700