නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

VRH ග්‍රැබ් බාර් 90° OD 32mm, ප්‍රමාණය 300x600mm (දකුණ), මල නොබැඳෙන වානේ - FBVHC.TS791C

VRH ග්‍රැබ් බාර් 90° OD 32mm, ප්‍රමාණය 300x600mm (දකුණ), මල නොබැඳෙන වානේ - FBVHC.TS791C

නිතිපතා මිල Rs 14,850.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 14,850.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
VRH 600mm ග්‍රැබ් බාර් - එක් එක්
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න