නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

EuroArt Floor Spring Without Hold Open - FS7524

EuroArt Floor Spring Without Hold Open - FS7524

නිතිපතා මිල Rs 34,500.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 34,500.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Style

FS7524+AC75/SSS

EuroArt බිම වසන්තය විවෘතව තබා ගැනීමකින් තොරව. AC75/SSS ආවරණ තහඩුව සමඟ වෙනස් කළ හැකි ප්‍රමාණය - කට්ටලය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න