නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ FELT PIN - NAIL

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ FELT PIN - NAIL

නිතිපතා මිල Rs 40.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 40.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

NAIL 16 F - Mco Felt 16mm රවුම් ප්ලාස්ටික් නිය පින් අළු වර්ණය

NAIL 20 F - 20mm Felt Pin - රවුම් අළු

NAIL 24 F - 24mm Felt Pin - රවුම් අළු

NAIL 25 F - Mco Felt 24mm රවුම් ප්ලාස්ටික් නිය පින් සුදු වර්ණය

NAIL 30 F - 30mm Felt Pin - රවුම් අළු

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න