නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Falcon Bamboo Skewers Flat -

Falcon Bamboo Skewers Flat -

නිතිපතා මිල Rs 380.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 380.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Description

  • SHARPENED FLAT ON ONE END – Keeps your meats, seafood, vegetables, or fruits secure and easy to turn. Perfect for marshmallows, sausages, shish kebabs, hot dogs, appetizers, and grilling BBQ meats.

 

  • VERSATILE – This can also be used for craft and floral art.

 

  • ECO-FRIENDLY – Made of strong and smooth solid non-porous bamboo
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Falcon Bamboo Skewers Flat -
Falcon Bamboo Skewers Flat -BAMBOOSKEWERS
Falcon Bamboo Skewers Flat -BAMBOOSKEWERS
Rs 380.00/ea
Rs 0.00
Rs 380.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700