නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO

Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO

නිතිපතා මිල Rs 200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

Description

  • SHARPENED POINT ON ONE END – Keeps your meats, seafood, vegetables, or fruits secure and easy to turn. Perfect for marshmallows, sausages, shish kebabs, hot dogs, appetizers and grilling meats.

 

  • VERSATILE – This can also be used for craft and floral art.

 

  • ECO-FRIENDLY – Made of strong and smooth solid non-porous bamboo

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO
6 Inch8006636
6 Inch8006636
Rs 200.00/ea
Rs 0.00
Rs 200.00/ea Rs 0.00
Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO
8 Inch8006638
8 Inch8006638
Rs 250.00/ea
Rs 0.00
Rs 250.00/ea Rs 0.00
Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO
10 Inch80066310
10 Inch80066310
Rs 350.00/ea
Rs 0.00
Rs 350.00/ea Rs 0.00
Falcon Bamboo Skewer 6" - 12″ - BAMBOO
12 InchBAMBOO STICK
12 InchBAMBOO STICK
Rs 480.00/ea
Rs 0.00
Rs 480.00/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700