නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

EuroArt T Bar Pull Handle, ප්‍රමාණය 419mm,450mm,600mm,775mm & 1200mm, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව - PHS3

EuroArt T Bar Pull Handle, ප්‍රමාණය 419mm,450mm,600mm,775mm & 1200mm, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව - PHS3

නිතිපතා මිල Rs 10,020.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 10,020.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size
PHS321.2BBFSSS - EuroArt T තීරුව අදින්න හසුරුව, ප්‍රමාණය 25X225X419MM, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව.

PHS330.2BBFSSS - EuroArt T Bar Pull Handle, ප්‍රමාණය 32X300X450MM, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව.

PHS331.2BBFSSS - EuroArt T Bar Pull Handle, ප්‍රමාණය 32X450X600MM, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව.

PHS332.2BBFSSS - EuroArt T තීරුව අදින්න හසුරුව, ප්‍රමාණය 32X600X775MM, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව.

PHS333BB/SSS - EuroArt T Bar Pull Handle, ප්‍රමාණය 32X1000X12000MM, මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව.
විශේෂාංග
  • රෝස් මත ඇති බෝල්ට් හරහා, පසුපසට යුගලය.


භාණ්ඩ කේතය ප්‍රමාණය (A x B x C)
PHS321 25 x 225 x 344 මි.මී
PHS330 32 x 300 x 450 මි.මී
PHS331 32 x 450 x 600 මි.මී
PHS332 32 x 600 x 775 මි.මී
PHS333 32x1000x1200 මි.මී
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න