නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot in Steel for Double Action Doors Sat - AC10.01+AC10.02

EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot in Steel for Double Action Doors Sat - AC10.01+AC10.02

නිතිපතා මිල Rs 1,750.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,750.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot: Durable steel hardware for double action doors. Easy installation, satin finish for a modern look. Perfect for commercial or high-traffic areas.
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot in Steel for Double Action Doors Sat - AC10.01+AC10.02
EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot in Steel for Double Action Doors Sat - AC10.01+AC10.02AC10.01+AC10.02
EuroArt Reversible Bottom Arm & Top Pivot in Steel for Double Action Doors Sat - AC10.01+AC10.02AC10.01+AC10.02
Rs 1,750.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,750.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700