නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

ED Bracket L Shape Size 6"x6" (1"x4mm) White Textured Power Coated - ED6.6

ED Bracket L Shape Size 6"x6" (1"x4mm) White Textured Power Coated - ED6.6

නිතිපතා මිල Rs 1,770.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,770.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

ED6.6 - ED Bracket L Shape, Size 6"x6" (1"x 4mm) White Textured Powder Coated.

6 x 6 L Bracket

Description

- Name: 6" x 6" L Bracket  
- 4 mm Thickness
- 19mm width

Specifications:

● Material: Steel 4 mm.
● Color: Powder coated finish.
● Installation Method: Screw fixing.
   (Screws included)
● Max. Load: 15 kg/Pair.
● Application: Ideal for kitchen, garages, corners, utility closets, workshops, backyard, as a support shelf bracket.
● Package Includes: 1 pcs shelf bracket 6"
Mounting hardware includes 2 screws and 2 roll plugs

Features:
● Industrial Metal L Shelf Brackets 6 inches - 1 pcs powder coated mat black, grey or white.

● Made of solid steel with 4 mm thickness metal floating shelf bracket, more sturdy and durable, hold up to 15 kg per pair.

● Clean cut flush design- Beveled holes assure that the screws fit flush to the wall mount bracket, for a clean and finished look.

● Black Powder coated finish, water-proof brackets for indoor and outdoor.

 

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
ED Bracket L Shape Size 6"x6" (1"x4mm) White Textured Power Coated - ED6.6
ED Bracket L Shape Size 6"x6" (1"x4mm) White Textured Power Coated - ED6.6ED6.6
ED Bracket L Shape Size 6"x6" (1"x4mm) White Textured Power Coated - ED6.6ED6.6
Rs 1,770.00/ea
Rs 0.00
Rs 1,770.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700