නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich බහුකාර්ය ලාච්චු අගුල, 22mm සහ 32mm ඝනකම, නිකල් ප්ලේටඩ් - HT43635 / HT911038900

Hettich බහුකාර්ය ලාච්චු අගුල, 22mm සහ 32mm ඝනකම, නිකල් ප්ලේටඩ් - HT43635 / HT911038900

නිතිපතා මිල Rs 640.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 640.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

HT 43635 - Hettich Multipurpose 22mm ලාච්චු අගුල - එක් එක්

HT 911038900 - Hettich Multipurpose 32mm ලාච්චු අගුල - එක් එක්

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න