නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු අගුල - DR508

Mcoco ගෘහ භාණ්ඩ ලාච්චු අගුල - DR508

නිතිපතා මිල Rs 1,250.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,250.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය
වර්ණ

DR 508.22 - 22mm ලාච්චු අගුල - SN

DR 508.22 AB - 22mm ලාච්චු අගුල - AB

DR 508.32 - 32mm ලාච්චු අගුල - SN

DR 508.32 AB - 32mm ලාච්චු අගුල - AB

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න