නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

EuroArt 6 Pin High Security Double Cylinder with Dimple Key , Size 70mm & 80mm Stain Nickel Finish- CYS

EuroArt 6 Pin High Security Double Cylinder with Dimple Key , Size 70mm & 80mm Stain Nickel Finish- CYS

නිතිපතා මිල Rs 4,040.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 4,040.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
ප්රමාණය

ඩිම්පල් යතුර සහිත අධි-ආරක්ෂිත ද්විත්ව සිලින්ඩර 6ක් පින් කරන්න

විශේෂාංග

  • ඝන පිත්තල ශරීරය
  • ඝන පිත්තල වලින් සෑදූ ඉහළ පයින්
  • යතුර කුප්‍රොනිකල් වලින් නිපදවා ඇත
  • චක්‍ර 100,000 දක්වා පරීක්ෂා කර ඇත
  • SS 304 බෝල්ට් සමඟ සපයා ඇත
  • යතුරු ඇති සමාන කට්ටල තිබේ
  • EuroArt (UK) Ltd හි නිවස තුළම එකලස් කරන ලද බෙස්පෝක් ප්‍රධාන යතුරු පද්ධති.
  • උප කට්ටල නොමැති සෘජු MK කට්ටලයක් සඳහා ආසන්න වශයෙන් 1500 වෙනස් වේ
  • ප්‍රතිස්ථාපන සහ අනාගත දිගු සඳහා තබා ඇති සම්පූර්ණ වාර්තා
  • 2.8mm dimple යතුරු පහකින් සපයා ඇත

නාමාවලිය

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න