නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Kich Door Bumper Half Moon, ප්‍රමාණය 45x25mm, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI මල නොබැඳෙන වානේ 316 ශ්‍රේණිය - KDSTHMS

Kich Door Bumper Half Moon, ප්‍රමාණය 45x25mm, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI මල නොබැඳෙන වානේ 316 ශ්‍රේණිය - KDSTHMS

නිතිපතා මිල Rs 2,150.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 2,150.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

විස්තර:

  • විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI SS316 ශ්‍රේණිය
  • දොර නැවතුම අර්ධ සඳ

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම දෘඩාංග වෙළඳසැල

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Kich Door Bumper Half Moon, ප්‍රමාණය 45x25mm, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI මල නොබැඳෙන වානේ 316 ශ්‍රේණිය - KDSTHMS
Kich Door Bumper Half Moon, ප්‍රමාණය 45x25mm, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI මල නොබැඳෙන වානේ 316 ශ්‍රේණිය - KDSTHMSKDSTHMS
Kich Door Bumper Half Moon, ප්‍රමාණය 45x25mm, විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන AISI මල නොබැඳෙන වානේ 316 ශ්‍රේණිය - KDSTHMSKDSTHMS
Rs 2,150.01/ea
Rs 0.00
Rs 2,150.01/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700