නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

Cruet Stand Oil & Vinegar

Cruet Stand Oil & Vinegar

නිතිපතා මිල Rs 7,640.00 LKR
නිතිපතා මිල Rs 9,550.00 LKR විකුණුම් මිල Rs 7,640.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.


Description

• Consisting of oil- and vinegar dispenser as well as stand with carrying handle
• Elegant design
• Small pouring openings in the lid for perfect dosage of oil and vinegar
• Capacity: 160 ml each
• Ideal for private households and restaurants

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Cruet Stand Oil & Vinegar
Cruet Stand Oil & Vinegar65042260
Cruet Stand Oil & Vinegar65042260
නිතිපතා මිල
Rs 9,550.00
විකුණුම් මිල
Rs 7,640.00/ea
Rs 0.00
නිතිපතා මිල
Rs 9,550.00
විකුණුම් මිල
Rs 7,640.00/ea
Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700