නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540

Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm, 600mm & 900mm , 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව (යුගල) - KPHH8540

නිතිපතා මිල Rs 11,200.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 11,200.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

KPHH854018S - Kich Square Flat Pull Handle , ප්‍රමාණය 450mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

PHH854024S - කිච් චතුරශ්‍රය පැතලි අදින්න හසුරුව, ප්‍රමාණය 600mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

KPHH854036S - Kich Square Flat Pull Handle, ප්‍රමාණය 900mm 316 මල නොබැඳෙන වානේ නිමාව

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න