නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Push Lock, 32 සහ 22mm 200 KC ප්‍රධාන යතුර සමඟ, නිකල් ප්ලේටඩ් - HT918061300 / HT918273200

Hettich Push Lock, 32 සහ 22mm 200 KC ප්‍රධාන යතුර සමඟ, නිකල් ප්ලේටඩ් - HT918061300 / HT918273200

නිතිපතා මිල Rs 1,130.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,130.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Size

HT 918273200 - Hettich 200 KC Combination Push Lock 32 mm සමඟ MK

HT 918061300 - Hettich 200 KC Combination Push Lock 22 mm සමඟ MK

  • ස්ලයිඩින් දොරවල් සඳහා සුදුසු වේ
  • රොසෙටා සමඟ සම්පූර්ණ කරන්න
  • නිකල් - ආලේපිත
සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න