නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox BRASS නිදන කාමර සිලින්ඩරය - AARKAYBRASS70MMDSK

AarkayVox BRASS නිදන කාමර සිලින්ඩරය - AARKAYBRASS70MMDSK

නිතිපතා මිල Rs 5,279.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,279.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

නිදන කාමර සිලින්ඩරය

AARKAYBRASS70MMDSKSS - 70mm සින්ක් නිදන කාමර සිලින්ඩරය (ද්විත්ව පැති යතුර) SS - එක් එක්

AARKAYBRASS70MMDSKAB - 70mm සින්ක් නිදන කාමර සිලින්ඩරය (ද්විත්ව පැති යතුර) AB - එක් එක්

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න