නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Opk Sliding Bottom Track, දොර බර 70Kg, ප්‍රමාණය මීටර් 3, ඇලුමිනියම් ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී නිමාව- OPKXJA074BJ

Opk Sliding Bottom Track, දොර බර 70Kg, ප්‍රමාණය මීටර් 3, ඇලුමිනියම් ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී නිමාව- OPKXJA074BJ

නිතිපතා මිල Rs 14,330.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 14,330.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

පහළ ධාවන පථය, ඇනෝඩීකරණය කළ රිදී, 3.0m/pc

දොර බර - 70KG

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න