නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 4

Yale Black Hasp 190mm Heavy-duty Hinged - Y145.190.BK / Y155/160/BK

Yale Black Hasp 190mm Heavy-duty Hinged - Y145.190.BK / Y155/160/BK

නිතිපතා මිල Rs 7,049.99 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 7,049.99 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Style

(V)YALE BLACK HASP උපාංග

Y145/190/BK - Heavy Duty Hinged Hasp

Y155/160/BK - Hardened Steel Hinged Hasp

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Variant Variant total ප්රමාණය මිල Variant total
Yale Black Hasp 190mm Heavy-duty Hinged - Y145.190.BK / Y155/160/BK
Y155/160/BKY145.190.BK
Y155/160/BKY145.190.BK
Rs 7,049.99/ea
Rs 0.00
Rs 7,049.99/ea Rs 0.00
Yale Black Hasp 190mm Heavy-duty Hinged - Y145.190.BK / Y155/160/BK
Y145/190/BKY145.190.BK
Y145/190/BKY145.190.BK
Rs 7,049.99/ea
Rs 0.00
Rs 7,049.99/ea Rs 0.00

View cart
0

Total items

Rs 0.00

Product subtotal

බදු ඇතුළත් කර නැව්ගත කිරීම පිටවීමේදී ගණනය කෙරේ
View cart

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700