නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

සැ.යු.-Mcoco Ironmongery BEARING PIVOT - PIVOT4

සැ.යු.-Mcoco Ironmongery BEARING PIVOT - PIVOT4

නිතිපතා මිල Rs 1,340.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 1,340.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

PIVOT 4 ABC - අඟල් 4 AB පිත්තල දරණ පිවට් - මධ්‍යස්ථානය

PIVOT 4 SSC - අඟල් 4 SS පිත්තල දරණ පිවට් - මධ්‍යස්ථානය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න