නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

යේල් නානකාමර සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, සැටින් නිකල් - Y70BKSS

යේල් නානකාමර සිලින්ඩරය, ප්‍රමාණය 70mm, සැටින් නිකල් - Y70BKSS

නිතිපතා මිල Rs 3,850.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 3,850.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Yale 70mm නානකාමර සිලින්ඩරය - SS යතුර නැත (10.0513.3
No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න