නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

ඉස්කුරුප්පු සහිත හෙට්ටිච් ගෝලා පැතිකඩ කෝණ කට්ටල සම්බන්ධකය - HT922060000

ඉස්කුරුප්පු සහිත හෙට්ටිච් ගෝලා පැතිකඩ කෝණ කට්ටල සම්බන්ධකය - HT922060000

නිතිපතා මිල Rs 370.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 370.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT 922060000 - Goala පැතිකඩ සඳහා Hettich කෝණ කට්ටලය (4Pcs 1 කට්ටලය)

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න