නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Amerock Glided Bronze Color Cabinet Knob (5.5x4.25x4.5 in) Each - ARCB24300GBZ

Amerock Glided Bronze Color Cabinet Knob (5.5x4.25x4.5 in) Each - ARCB24300GBZ

නිතිපතා මිල Rs 990.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 990.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Color - Gilded Bronze

Material - Zinc Alloy

Dimensions - 5.5 x 4.25 x 4.5 in

Weight - 73g

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Amerock Glided Bronze Color Cabinet Knob (5.5x4.25x4.5 in) Each - ARCB24300GBZ
Amerock Glided Bronze Color Cabinet Knob (5.5x4.25x4.5 in) Each - ARCB24300GBZARCB24300GBZ
Amerock Glided Bronze Color Cabinet Knob (5.5x4.25x4.5 in) Each - ARCB24300GBZARCB24300GBZ
Rs 990.01/ea
Rs 0.00
Rs 990.01/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700