නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Amerock Black Bronze Color Cabinet Knob (1.31x1.31 in) Each - ARCB07200BBZ

Amerock Black Bronze Color Cabinet Knob (1.31x1.31 in) Each - ARCB07200BBZ

නිතිපතා මිල Rs 950.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 950.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

Color - Black Bronze

Material - Zinc

Dimensions - 1.31 x 1.13 in 

Weight - 72g

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න
ඔබේ කරත්තය
Product Product subtotal ප්රමාණය මිල Product subtotal
Amerock Black Bronze Color Cabinet Knob (1.31x1.31 in) Each - ARCB07200BBZ
Amerock Black Bronze Color Cabinet Knob (1.31x1.31 in) Each - ARCB07200BBZARCB07200BBZ
Amerock Black Bronze Color Cabinet Knob (1.31x1.31 in) Each - ARCB07200BBZARCB07200BBZ
Rs 950.00/ea
Rs 0.00
Rs 950.00/ea Rs 0.00

GET EXPERT OPINION

LUDDI 0773828900
ARSHAD 0754774621
JEGAN 0753520700