නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

L හසුරුව සහිත Hettich Straight Frame Profile, පළල 45mm / දිග 3000mm, Aluminium Finish- HT913507500 + 911304900

L හසුරුව සහිත Hettich Straight Frame Profile, පළල 45mm / දිග 3000mm, Aluminium Finish- HT913507500 + 911304900

නිතිපතා මිල Rs 28,370.01 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 28,370.01 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT913507500+91130490 - Hettich 45mm ඇලුමිනියම් පැතිකඩ 3000mm සමඟ 9113049

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න