නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Straight Frame Profile, පළල 45mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT911391500

Hettich Straight Frame Profile, පළල 45mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT911391500

නිතිපතා මිල Rs 27,240.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 27,240.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT 911391500 / HT928347300 - Hettich 45mm ඇලුමිනියම් පැතිකඩ 4mm වීදුරු - 3000mm

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න